اتاق عمل ورودی ۴۰۰

تعداد بازدید:۱۶۹۵

برنامه آموزشی (کوریکولوم) دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل

آرایش دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 1400

نام درس کوریکولوم واحد تئوری واحد عملی کارآموزی تعداد گروه  رشته بلوپرینت نام استاد
مقدمه ای بر تکنولوژی اتاق عمل کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای دکتر عقیل حبیبی
اصطلاحات پزشکی کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای دکتر عقیل حبیبی
اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای دکتر رجب دشتی کلانتر
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت خانم زهرا اعتباری
اصول و فنون مهارتهای بالینی کوریکولوم 0.5 0.5   2 اتاق عمل 400 بلوپرینت خانم دکتر عفت مظاهری
تشریح 1 کوریکولوم 1.5 0.5   1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای دکتر رامین سلیم نژاد
فیزیولوژی1 کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت خانم دکتر حکیمه سعادتی
بیوشیمی کوریکولوم 1     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای دکتر محمد ماذنی
تربیت بدنی (1) کوریکولوم   1   1 اتاق عمل 400 بلوپرینت خانم شهناز ارمغان
تربیت بدنی (1) کوریکولوم   1   1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای شهرام شهبازی
اندیشه اسلامی 1 کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت حاج آقا عدیل حمیدوند
زبان پیش دانشگاهی کوریکولوم 2     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت آقای بهرام شکیبا
ادبیات فارسی(1واحد آئین نگارش -1واحد مکاتبات اداری - 1واحد ادبیات عمومی) کوریکولوم 3     1 اتاق عمل 400 بلوپرینت خانم لیلی سیدحاتمی

برنامه کلاس های  دوره کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 14001

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۴۰۰
-->