کمیته ارزشیابی

تعداد بازدید:۳۴۵۵

کمیته ارزشیابی

 

 مسئول کمیته ارزشیابی

دکتر محمود شمشیری

دکترای آموزش پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 33726085 داخلی 220

اعضای کمیته ارزشیابی

 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر عقیل حبیبی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

معاون آموزشی

داخلی- جراحی

2

دکتر رجب دشتی کلانتر

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر دفتر توسعه آموزش

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

3

دکتر عفت مظاهری

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

4

دکتر نازیلا وثوقی

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر گروه

پرستاری کودکان

5

دکتر فریده مصطفی زاده

دکترای تکنولوژی آموزشی

مدیر گروه

مامایی

6

دکتر منصوره کریم اللهی

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

اورژانس و فوریت های پزشکی

7

مهندس زین العابدین قنبری

ارشد نرم افزار

رئیس اداره آموزش

8

دکتر نرگس رمضان زاده

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

داخلی - جراحی

9

زهرا خلیلی

ارشد پرستاری سالمندان

هیئت علمی

داخلی- جراحی

هدف کمیته ارزشیابی:

ارتقاء کیفیت آموزش از طریق کمک به بهبود عملکرد اساتید و فراگیران

وظایف کمیته ارزشیابی دفتر توسعه آموزش:

الف) سنجش و ارزیابی دانشجو:

  • تدوین و اجرای شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو
  • مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک
  • همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیاده سازی شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو

ب) ارزشیابی اساتید

  • اجرای نظام جامع ارزشیابی استاد
  • نظارت و پیگیری تاثیر اجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی

ج) ارزشیابی برنامه

  • همکاری در طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی
  • ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن
  • همکاری و مشاوره در اجرای اعتباربخشی (برنامه ای، موسسه ای و بیمارستانی)
  • همکاری در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو
آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۲
-->