لیست کتابهای تالیف و ترجمه شده

تعداد بازدید:۱۲۳

لیست کتابهای تالیف و ترجمه شده توسط اعضاء هیات علمی و همکاران دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

 1. کاربرد بالینی داروهای تزریقی و محاسبات دارویی. عارفه بدر زاده، اکرم الفبایی- ۱۳۹۴
 2. بیماریهای زنان با رویکرد بالینی. فریده مصطفی زاده-رویا متولی، زهرا مهربان. – ۱۳۹۳
 3. اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل. زهرا تذکری، آسیه موحدپور- ۱۳۹۲
 4. کتاب جامع احیاء قلبی ریوی، مغزی در فوریت های پزشکی. نازیلا وثوقی-قدرت اخوان اکبری، فرهاد غیبتی، سعید مهری، راحله محمدی- ۱۳۹۲
 5. تغذیه و تغذیه درمانی دودک. زهرا تذکری-مریم نمادی وثوقی- ۱۳۹۶
 6. احیاء قلبی ریوی. عفت مظاهری-زهرا تذکری-محمد رضا قدرتی- ۱۳۸۴
 7. تاریخ اخلاق و مقررات مامایی، فیروزه اسد زاده، فریده مصطفی زاده - ۱۳۸۴
 8. مایعات و الکترولیت ها، بهروز دادخواه، محمد علی محمدی- ۱۳۸۳
 9. مرجع پرستاری در اورژانس. خاطره سیلانی، معصومه آقامحمدی - ۱۳۸۳
 10. حاملگی های پر خطر. معصومه رستم نژاد، فرناز اهدایی وند- ۱۳۸۲
 11. مراقبت از مادران باردار. فیروزه اسد زاده - ۱۳۸۱
 12. بهداشت مادر و کودک جهت تنظیم خانواده. معصومه خیر خواه- ۱۳۸۱
 13. درسنامه بیماری های زنان – معصومه خیرخواه – سال ۱۳۸۲
 14. تغذیه با شیر مادر در شیرخواران نیازمند مراقبت های ویژه- نسرین همایون فر- سال ۱۳۸۵
 15. راهنمای مادران برای تغذیه با شیر مادر (پاسخ به سوألات رایج مادران) – نسرین همایون فر- سال ۱۳۹۰

 16. مراقبت از کسانی که دوستشان داریم (از سری کتاب های آسیب های کودکان قابل پیشگیری هستند – ویژه والدین) – نسرین همایون فر – سال ۱۳۹۳
 17. حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک – نسرین همایون فر – ۱۳۹۱
 18. مراقبت های ادغام یافته تغذیه شیرخوار با شیر مادر - گروه مؤلفین وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل – سال ۱۳۸۹
 19. راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم – نسرین همایون فر – سال ۱۳۹۳
 20. اورژانس های زنان ومامایی – مترجم: زهرامحمدی - سال ۱۳۹۴
 21. اورژانس های زنان ومامایی - جلد دوم – مترجم: زهرامحمدی - سال ۱۳۹۴
 22. سوء رفتار با سالمندان- محمد علی محمدی، زهرا خلیلی- انتشارات یاوریان - سال 1399
 23. روانشناسی سالمندی- زهرا خلیلی- انتشارات جامعه نگر- سال 1394
 24. ارزیابی جامع سلامت در سالمندی- زهرا خلیلی- انتشارات حیدری- سال1398
 25. بهداشت روان برای فوریت های پزشکی- فاطمه ابراهیمی بلیل- انتشارات جامعه نگر- سال 1392
 26. گایدلاین های بالینی و پروتکل های مراقبتی- اکرم الفبایی- انتشارات یاوریان- سال 1399
 
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۱
-->