مشاوره و سلامت روان دانشجویی

تعداد بازدید:۱۱۴۲

 

بابک امانی مجد

مسئول مشاوره و سلامت روان دانشجویی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس:  (داخلی 212) 33726085

پست الکترونیکی: babakamani07@gmail.com

 

اهداف  واحد مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

واحد مشاوره و سلامت روان دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل زیر نظر ریاست دانشکده و مرتبط با دفتر مرکزی مشاوره در دانشگاه جهت تامین بهداشت روانی محیط های دانشجویی به منظور رشد ، تحول و تکامل شناختی ، عاطفی و رفتاری دانشجویان در جهت تحقق استانداردهای مورد نظر بهداشت روانی با تاکید برپیشگیری سطح اول و تعدیل و رفع نارسائی ها ، ناهنجاریها و اختلالات احتمالی با انگیزه برای تلاش و شکوفایی استعدادهای فردی از مهم ترین اهداف واحد مشاوره دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل می باشد. در آن راستا ، واحد مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشکده در زمینه های زیر فعال خواهد بود.

1) .مشاوره فردی مصاحبه روان شناختی ، روان درمانی ، مشکلات فردی و بین فردی ، تحصیلی ، ازدواج . ارجاع و پیگیری

2) .مشاوره گروهی

3).روانسنجی

4) برگزاری کارگاههای آموزشی

5) .چاپ و تکثیر بروشور و تراکت و جزوات آموزشی و مجموعه این فعالیت ها در طول سال تحصیلی و در دو بخش فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت تقویم اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده است و با برنامه ریزی دقیق قابل اجرا می باشد. کلیه خدمات این مرکز کاملا تخصصی و محرمانه بوده و ویژه دانشجویان است

 

فایلهای آموزشی:

1 - اضطراب امتحان

 
آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
-->