صفحه دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۸۲۸

فرم رضایت دانش آموختگان

کارشناسان مسئول ارتباط با دانش آموختگان:

کارشناس مسئول ارتباط با دانش آموختگان  کارشناسی پرستاری 

خانم شیدا فتحی شماره تماس: 33717137

فرم مجازی ارتباط با کارشناس 

 

کارشناس مسئول ارتباط با دانش آموختگان کارشناسی  مامایی و اتاق عمل 

خانم  لیلا عباسی شماره تماس:۳۳۷۱۰۲۳۰

فرم مجازی ارتباط با کارشناس 

 

کارشناس مسئول ارتباط با دانش آموختگان  تحصیلات تکمیلی  و کارشناسی فوریت های پزشکی 

خانم فریده فرح زاده شماره تماس: ۳۳۷۱۰۲۳۰

فرم مجازی ارتباط با کارشناس 

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۴۰۰
-->