تماس با ما

تعداد بازدید:۶۱۱۲

 

نشانی: اردبیل، بزرگراه شهداء، بین چهارراه حافظ و پل سعدی، دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

پست الکترونیکی: fnm-ardabil@arums.ac.ir

تلفن: ۰۴۵-۳۳۷۲۶۰۸۵

دورنگار: ۰۴۵-۳۳۷۲۸۰۰۴

کد پستی: ۵۶۱۵۷۵۱۱۴۷

 

فایل PDF شماره تلفن های مستقیم و داخلی دانشکده

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۴۰۱
-->