فرزند آوری

تعداد بازدید:۱۱۴

 فرزندآوری و جوانی جمعیت

1- همایش سلامت بانوان (1402)  با محوریت:

  • سلامت بانوان و نوجوانان
  • حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
  • مشاوره فرزندآوری و ازدواج بهنگام و آسان

2- فرایند دانش پژوهی بازنگری و انطباق کوریکولوم مقطع کارشناسی مامایی در راستای قانون جوانی جمعیت و صیانت از خانواده

3- تشکیل هسته فرزندآوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲
-->