جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد اورژانس پرستاری مهر ۹۸ خانم زهرا سلامی

۰۸ آذر ۱۴۰۲ | ۰۸:۰۸ کد : ۲۸۹۹۴ اخبار
تعداد بازدید:۷۵

جلسه دفاع نهایی دانشجوی کارشناسی ارشد اورژانس پرستاری  مهر 98

خانم زهرا سلامی

با عنوان :

با عنوان"بررسی عوامل تنش زای درک شده و راهبرد های مقابله ای مواجهه با طغیان  کووید 19 درپرستاران اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی مراکز آموزشی درمانی شهراردبیل در سال1400"

استاد راهنما: آقای دکتر محمدعلی محمدی  

استاد مشاور: آقای دکتر ناصر مظفری  

داورمحترم خارجی : آقای دکتر مهریار ندرمحمدی

داورمحترم داخلی: خانم دکتر معصومه آقامحمدی

ناظر تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر فاطمه ابراهیمی   

زمان :

چهارشنبه  مورخه08/09/1402راس ساعت 11:30به صورت حضوری در محل سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۲

نظر شما :

-->