رضایت سنجی اعضای هیئت علمی و مربیان

رضایت سنجی اعضای هیئت علمی و مربیان
 • 0
 • مشخصات دموگرافیک:
  1
 • مرتبه علمی*
  مربی
  استادیار
  دانشیار
  استاد تمام
  2
 • سابقه کار*
  کمتر از 5 سال
  6 تا 10 سال
  11 تا 15 سال
  16 تا 20 سال
  21 تا 25 سال
  بیشتر از 26 سال
  3
 • جنسیت*
  آقا
  خانم
  4
 • گروه*
  مامایی
  پرستاری داخلی جراحی
  فوریت های پزشکی و پرستاری اورژانس
  اتاق عمل و پرستاری ویژه
  5
 • امکانات مراکز آموزشی و درمانی*خیلی زیادزیادمتوسطکم و خیلی کمکاربردی ندارد
  1- بیمارستان، فضای آموزشی متناسب با برنامه های آموزشی و تعداد فراگیران (بخش های بستری، پاراکلینیک، اورژانس، اناق عمل و درمانگاه فراهم آورده است
  2- بیمارستان، حداقل تجهیزات لازم برای ارائه خدمات آموزشی به فراگیران متناسب با تعداد فراگیران و برنامه های آموزشی، در فضاهای مختلف آموزشی و مراقبتی را فراهم آورده است
  3- بیمارستان، تجهیزات و تکنولوژی آموزشی برای انجام روش های نوین تدریس مانند ویدیو کنفرانس، میز گرد، نمایش فیلم و اسلاید و اجرای کارگاه آموزشی را فراهم نموده است
  4 - بيمارستان امکان دسترسی به كتب مرجع تخصصي و مجلات علمي به روز و منابع آموزشي (الکترونیک و غیر الکترونیک) براي اعضای هیات علمی فراهم نموده است
  5- بیمارستان، فضای مطالعه و مناسب (کتابخانه و سالن مطالعه) برای اعضای هیات علمی فراهم نموده است
  6- بیمارستان، ساز و کار مناسب برای هماهنگی و تعامل بین رشته ای گروه های مختلف را فراهم آورده است
  7- بيمارستان، امنيت اعضای هیات علمی را هنگام ارائه خدمات درماني تأمين مي نمايد
  8- بیمارستان از نظرات اعضاء هیأت علمی در تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود فرآیندهای آموزشی درمانی استفاده می نمایاد
  9- رفتار تیم مدیریتی مرکز با اعضای هیأت علمی محترمانه است
  10- بیمارستان، فضای مناسبی جهت استراحت اعضای هیات علمی با امکانات قابل قبول فراهم نموده است
  6
 • امور آموزشی*خیلی زیادزیادمتوسطکم و خیلی کمکاربردی ندارد
  1- میزان رضایت شما از برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز اعضا هیات علمی چقدر است
  2- میزان رضایت شما از تسهیلات آموزشی دانشگاه جهت حضور در کنگره و همایش های داخلی و خارجی و چقدر است
  3- میزان رضایت شما از برگزاری آنلاین واحدهای درسی و فراهم بودن بستر آموزش مجازی (سامانه نوید -Adobe Connect ) چقدر است
  4- میزان رضایت شما در خصوص سیستم های اطلاع رسانی برنامه ها و آیین نامه های مرتبط چقدر است
  5- میزان رضایت شما از در دسترس بودن وسایل آموزشی (وایت برد- پروژکتور-آزمایشگاه- اتاق پراتیک و ) چقدر است
  6- میزان رضایت شما از نرم افزار ها و سامانه های مختلف آموزشی مانند سما- الکترونیک و پژوهان در زمینه صدور ابلاغ و چقدر است
  7- میزان رضایت شما از تلاش دانشگاه در تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روز آمد چقدر است
  8- میزان رضایت شما از امکان ادامه تحصیل و بورس تحصیلی (داخل یا خارج) چقدر است
  9- میزان رضایت شما از مشارکت در تصمیم گیری های آموزشی دانشگاه چقدر است
  10- میزان رضایت شما از پیگیری درخواست ها توسط مدیران و معاونین حوزه آموزش چقدر است
  11- میزان رضایت شما از حمایت دانشگاه از شیوه های نوین و ابتکارات آموزشی چقدر است
  12- میزان رضایت شما در استفاده دانشگاه از نخبگان داخل و خارج دانشگاه در کارگاه های آموزشی چقدر است
  13- میزان رضایت شما از ارتباط و همکاری کارشناسان آموزشی دانشکده چقدر است
  14- میزان رضایت شما از فضای فیزیکی و آرامش محیط آموزشی دانشکده چقدر است
  15- میزان رضایت شما به طور کلی از امور آموزشی دانشگاه/ دانشکده چقدر است
  7
 • امور پژوهشی و فناوری*خیلی زیادزیادمتوسطکم و خیلی کمکاربردی ندارد
  1- میزان رضایت شما از کیفیت کارگاه های آموزشی معاونت پژوهشی چقدر است
  2- میزان رضایت شما از پروسه و روند تصویب طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی چقدر است
  3- میزان رضایت شما از تشکیل جلسات شورای پژوهشی در دانشگاه و دانشکده چقدر است
  4- میزان رضایت شما از حمایت دانشگاه در تصویب طرح های تحقیقاتی با سایر دانشگاه های داخل و خارج کشور چقدر است
  5- میزان رضایت شما از پرداخت سریع و کافی حق الزحمه و تسهیلات معاونت پژوهشی (برگزاری کارگاهها- طرح های تحقیقاتی- شرکت در کنگره ها و همایش ها) چقدر است
  6- میزان رضایت شما از شیوه نامه تشویق چاپ مقاله چقدر است
  7- میزان رضایت شما از تعیین و اعلام اولویت های تحقیقاتی دانشگاه چقدر است
  8- میزان رضایت شما از دریافت خدمات مشاوره ای و کارشناسی طرح های پژوهشی چقدر است
  9 - میزان رضایت در استفاده از فرصت های مطالعاتی تحقیقاتی چقدر است
  10- میزان رضایت شما از منابع علمی کتابخانه دانشگاه/ دانشکده و سهولت دسترسی به آنها چقدر است
  11- میزان رضایت شما از امکانات اینترنتی و دسترسی به شبکه اینترنت و منابع الکترونیک علمی چقدر است
  12- میزان رضایت شما از سامانه های پژوهشی ثبت و پیگیری طرح ها و پایان نامه ها چقدر است
  13- میزان رضایت شما از برخورد کارشناسان معاونت پژوهشی چقدر است
  14- میزان رضایت شما از مسئولین معاونت پژوهشی دانشگاه/ دانشکده چقدر است
  15- میزان رضایت شما به طور کلی از امور پژوهشی دانشگاه/ دانشکده چقدر است
  8
 • ارزیابی مدیران گروه*خیلی زیادزیادمتوسطکم و خیلی کمکاربردی ندارد
  1- كار را به درستي بر اساس فرآيندها و رويه هاي واحد انجام مي دهد
  2- درك كاملي از نقش و مسئولیت هاي خود در واحد دارد
  3- در شغل خود متخصص است و به درستي مسئولیت هاي خود را انجام مي دهد
  4- همواره پروژه ها و فعالیت های محوله را بر اساس زمان بندي و دقیق به انجام مي رساند
  5- به صورت شفاف با ديگران تعامل مي كند و به طور منظم از اعضاي تیم بازخورد مي خواهد
  6- مسائل را سريع و خلاقانه حل مي كند
  7- به پرسنل بازخوردهاي كاربردي كه به بهبود عملكرد سیستم كمك مي كند، می دهد
  8- تمركز تیم را بر روي اولويت ها و نتايج حفظ مي كند
  9- واحدهای درسی بر اساس شایستگی و صلاحیت علمی بین اعضای هیئت علمی تقسیم می شود
  10- میزان رضایت کلی از عملکرد مدیر مربوطه
  9
 • امور عمومی و اداری*خیلی زیادزیادمتوسطکم و خیلی کمکاربردی ندارد
  1- میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی نامه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های اداری و تسهیلاتی حوزه های بالادستی از واحد امور هیات علمی چقدر است
  2- میزان رضایت شما از سازوکار ارزیابی دانشگاه در مورد ( ارتقا سالیانه- ترفیع- پژوهشگر برتر- استاد نمونه و تمدید قراردادها ) چقدر رضایت دارید
  3- میزان رضایت شما از پیگیری مشکلات در بخش های متفاوت از طریق واحد اداری چقدر است
  4- میزان رضایت شما از دسترسی آسان به مدیران و افراد زیرصلاح چقدر است
  5- میزان رضایت شما برای در اختیار داشتن دفتر کار و تجهیزات اولیه اداری مناسب چقدر است
  6- میزان رضایت شما از بهداشت و نظافت محیط کار چقدر است
  7- میزان رضایت شما از سکوت و آرامش محیط کار چقدر است
  8 - میزان رضایت شما از سایت دانشگاه و امکانات آن چقدر است
  9- میزان رضایت شما از امکانات بهداشتی محیط کار و دسترسی چقدر است
  10- میزان رضایت شما از ارتباط و همکاری کارشناسان مرکز امور هیات علمی چقدر است
  10
-->