کمیته مشورتی دانشجویی

تعداد بازدید:۳۰۴۲

مسئول کمیته          

دکتر عقیل حبیبی سولا

دکترای تخصصی آموزش بهداشت

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: ۳۳۷۲۸۰۰۴

دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود سازوکار دائمی برای بهره گیری از نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است. دانشجو محور اصلی فعالیت های دانشگاه را تشکیل میدهد و بیش از سایر اجزای نظام آموزشی، از تغییر و تحولات برنامه ها و سیاست گزاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متاثر می شود لذا بموجب آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور مسئولیت ارتقای کیفی آموزش از طریق جذب همکاری و مشارکت دانشجویان، زمینه رشد و پویایی هرچه بیشتر برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده فراهم می گردد.

اهداف کمیته مشورتی دانشجویان

  • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرح ها وایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
  • بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیتهای دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی

آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی

اعضای کمیته مشورتی دانشجویی 

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

گروه آموزشی

1

دکتر رجب دشتی کلانتر

دکترای تخصصی پرستاری

مدیر دفتر توسعه آموزش

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

2

دکتر محمود شمشیری

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

3

دکتر مهدی اجری

دکترای تخصصی پرستاری

هیئت علمی

مراقبت های ویژه و اتاق عمل

4

شیوا ایرانی

ارشد

دانشجو- 99

داخلی جراحی

5

پوریا گلمغانی

کارشناسی

دانشجو- 97

اتاق عمل

7

آرش رنجبر روغنی

کارشناسی

دانشجو- 97

پرستاری

8

امیرحسین بدری

کارشناسی

دانشجو- 98

اتاق عمل

9

اسلام عزیزپور

ارشد

دانشجو- 98

اورژانس

10

محمدجواد فروغی نیا

کارشناسی

دانشجو- 99

فوریت پزشکی

11

رقیه بابازاده

کارشناسی

دانشجو- 98

پرستاری

12

فاطمه قربانی اشرف

کارشناسی

دانشجو- 982

پرستاری

13

محمد قنبری

کارشناسی

دانشجو- 98

پرستاری

14

مینا باقری

کارشناسی

دانشجو- 97

مامایی

15

مریم هاشمیان

ارشد

دانشجو- 99

اورژانس

16

آرزو مرامی

کارشناسی

دانشجو- 99

مامایی

17

میلاد الیاسی

کارشناسی

دانشجو- 971

پرستاری

18

فتانه امین دهقانی

ارشد

دانشجو- 99

مامایی

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۱
-->