کمیته پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۳۳۹۳

 

Research in education

مسئول کمیته

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر پوران اخوان اکبری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت باروری

رتبه علمی: استادیار 

پست الکترونیک: p.akhavanakbari@arums.ac.ir

اعضا کمیته

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

۱

دکترناصر مظفری

دکتری ( p.h.D ) آموزش پرستاری

ریاست دانشکده پرستاری مامایی، هیات علمی

۲

دکتر منصوره کریم اللهی

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

هیات علمی دانشیار

۳

دکتر محمود شمشیری

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

هیات علمی

۴

رافت کاظم زاده

کارشناس ارشد مامایی

مربی آموزشی

۵

زهرا خلیلی

کارشناس ارشد پرستاری

مریی هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

رسالت

رسالت کمیته پژوهش در آموزش توسعه و انجام طرح های پژوهشی نوآورانه در آموزش پرستاری، مامایی و کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی به مدرن جهت ارتقاء جایگاه آموزش در دانشگاه می باشد.

اهداف کمیته پژوهش در آموزش

 • ترویج فرهنگ پژوهش در آموزش در بین اعضای هئیت علمی و دانشجویان
 • ارتقاء سطح دانش ومهارت‌های مربوط به پژوهش در حوزه آموزش در اعضاء هیئت علمی و دانشجویان
 • ارتقا کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با آموزش پرستاری و مامایی
 • هدایت و انجام پژوهش در آموزش جهت بستر سازی تصمیم گیری های آموزشی و ارتقاء کیفیت سطح آموزشی
 • شناسایی مشکلات آموزشی از طریق پژوهش و ارائه راهکار مناسب
 • کاربردی ساختن نتایج تحقیقات پژوهش در آموزش

وظایف کمیته پژوهش در آموزش

 • برگزاری جلسات کمیته پژوهش در آموزش
 • نیازسنجی جهت تعیین اولویت های پژوهش در آموزش جهت ارتقاء کیفی سطح آموزش پرستاری و مامایی
 • تدوین فرایند بررسی طرح های پژوهش در آموزش
 • بررسی طرح‌های تحقیقاتی ارسالی به واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • مشاوره، هدایت و همکاری در تدوین پایان نامه ها و طرح‌های پژوهشی حوزه آموزش
 • جذب اعضای علاقه مند به تحقیقات کیفی و کمی مرتبط با آموزش
 • تلاش در جهت افزایش سهم اعتبارات طرح های پژوهش در آموزش

فرآیند ارزیابی طرح های پژوهش در آموزش

۱- دریافت طرح در قالب چکیده طرح

۲- بررسی اولیه توسط مسئول کمیته جهت انطباق دهی با ساختار و اولویت های مصوب

۳- طرح در کمیته پژوهش در آموزش

۴- در صورت تصویب عنوان، تکمیل و ارائه پروپوزال توسط پژوهشگر به شورای پژوهشی دانشکده

 

اولویت پژوهش در آموزش دانشکده را در لینک زیر مشاهده نمایید.

 

آخرین ویرایش۲۷ آبان ۱۴۰۰
-->