دفتر توسعه آموزش

تعداد بازدید:۴۰۰۴

دفتر توسعه آموزش( EDO )

دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در راستای سیاستهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با هدف ارتقای کیفیت آموزش در چهار حیطه برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و رشد و بالندگی اعضاء هیأت علمی تشکیل و بر اساس شرح وظایف معین و تعامل با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کشوری شروع به فعالیت نموده. این برنامه در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی و چشم انداز بیست ساله کشور (دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه وکشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه ورسیدن به اشتغال کامل) و بر اساس بند ج ماده ۳۴ قانون پنجم توسعه کشور می باشد.

آیین نامه وزارت بهداشت در مورد شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش. مشاهده

وظایف
فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری مامایی بر اساس سیاست های کلی دانشگاه و هدف کلی ارتقاء امر مهم آموزش و بالا بردن سطح علم دانشجویان و دانش آموختگان برنامه ریزی واجرا می گردد. بر این اساس وظایف این دانشکده حول پنج محور اساسی تبیین گردیده است:
۱- بارور ساختن و کار آمد ساختن پژوهش در امر آموزش
۲- برنامه ریزی آموزشی
۳- ارزشیابی آموزشی و بررسی نقاط ضعف و قوت آن
۴- برنامه ریزی جهت آموزش مداوم
۵- برنامه ریزی برای توانمند سازی اساتید و اموزش اعضاء هیئت علمی

دفتر توسعه آموزش دانشکده با تکیه بر۵ محور فوق در تلاش بوده است فرایند آموزش را در سطح دانشکده ارتقاء بخشد و با تلاش شبانه روزی دفتر و بهره گیری از تجارب و نظرات اساتید و اعضاء هیئت علمی به تربیت کارشناسانی مجرب و متبحر در حیطه پرستاری و مامایی و متعهد به ارزش های اسلامی کمک کند تا از این طریق بتوان جامعه ای سلامت و عاری از بیماری را بنا نهاد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۷
-->